Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Inspektor Danych Osobowych

Działając na podstawie art.13 i art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (Dz. Urz. WE L 119 z 4.5.2016) informuję :

  1. Administratorem danych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku reprezentowany przez Kierownika OPS z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 16, 47-180 Izbicko, NIP:7561337338, tel. 77 461 72 06, e-mail: ops@izbicko.pl
  2. Inspektorem Ochrony Danych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku jest Pan Wojciech Janicki, tel.: 513-850-236, e-mail: wojciechjanicki@bodo24.pl
  3. Dane przetwarzane będą wyłącznie w celu prowadzenia postępowania objętego wnioskiem oraz dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (ustawa o pomocy społecznej, ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów)
  4. Dane będą pozyskiwane od podmiotów zobowiązanych do udostępniania danych na żądanie tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku.
  5. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
  6. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres wymagany Instrukcją Kancelaryjną/Archiwalną/ dopóki istnieje podstawa prawna przetwarzania danych, 10 lat
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez względu na zgodność z prawem przetwarzania, /jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody/, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (Dz. Urz. WE L 119 z 4.5.2016)
  9. Pana/i dane przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.